הדף של ה- שביעית

לוח מבחנים
לוח מבחנים
מערכת יא יום שלישי
מערכת יא יום שלישי
עדכון מערכת למחרתיים
עדכון מערכת למחרתיים
לוח מבחנים שביעית
לוח מבחנים שביעית
תמונות שכבתיות
תמונות שכבתיות

לוח מודעות שכבתי

11:45 שיח שכבתי עם הרב בן לקראת מפגש עם הלינה בירנבאום, ניצולת שואה, ביום שלישי. בקישור בית מדרש


https://edu-il.zoom.us/j/2854923154?pwd=L216Z1Fjd0laTDFlVk12SW8rOWhpQT09