top of page

בנות יקרות,

היום מתקיים תרגיל למידה בחירום ארצי.

המטרה היא לתרגל איך אפשר ללמוד מהבית במצבי חירום, ואיך יוצרים שיח כתתי מהבית.

כל בת צריכה להיכנס ל2 דברים:

1. תרגיל אבטחת מידע. התרגיל מחולק לז-ח וט-י"ב.

2. פורום כתתי. כל בת נכנסת למשבצת של הכיתה שלה בלבד. וצריכה לענות על השאלה ולהגיב לפחות לתשובה אחת .

שימרו על שיח מכבד!

בהצלחה.

bottom of page